Polityka prywatności

Dane osobowe kontrahentów BMZ Team Sp. z o.o. są gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest BMZ Team Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 45-420 Opole, Ul. Karminowa 28. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 6000,00 zł.

jakie dane zbieramy i w jakim celu

Zbieramy takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dane te zbieramy w celu realizacji zamówień towarów, realizacji usług oraz w celu wystawienia faktur.

Ponadto zbieramy takie dane jak: wiek, waga, wzrost, wyniki sportowe w poszczególnych ćwiczeniach związanych z dwubojem olimpijskim. Dane te zbieramy w celu realizacji usług takich jak: Obozy, Personalne programy treningowe i Opieka online. Dane te są bezpiecznie przechowywane maksymalnie na czaz realizacji danej usługi następnie są usuwane/niszczone.

Pozostałe dane osobowe takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres są bezpiecznie przechowywane na czas nieokreślony.

Komu udostępniamy dane i w jakim celu

Dane takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w formie danych umieszczonych na fakturach są udostępniane firmie Babska & Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 45-424 Opole, ul. Częstochowska 4. Dane są udostępniane w celu realizacji usług księgowych przez w/w firmę dla BMZ Team Sp. z o.o.

Prawa danych osobowych

Każdy kontrahent ma prawo do udostępniania mu jego danych osobowych, zgłoszenia chęci usunięcia jego danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zmiany swoich danych osobowych.

Akceptacja zasad

Kontaktując się dobrowolnie z nami poprzez e-mail akceptujesz politykę prywatności i zasady przechowywania danych.